Waar vind ik mijn omzetbelastingnummer?

Een zelfstandige belastingadviseur volgt een cursus inkomstenbelasting. Deze cursus is gericht op het verkrijgen of op peil houden van zijn vakkennis, die nodig is om de onderneming op het bestaande niveau te kunnen blijven uitoefenen. Dit betekent dat de uren die hij gebruikt meetellen voor het urencriterium.

Wat als je werkt zonder BTW nummer?

Het kan zo zijn dat er een opdrachtnemer bij je komt werken, die nog geen btw-nummer heeft. Een opdrachtnemer kan drie klussen uitvoeren via YoungOnes zonder een btw-nummer. Na deze drie keer wordt het account geblokkeerd en kan de opdrachtnemer tijdelijk niet meer reageren, totdat hij een btw-nummer heeft.

Je hebt alleen een Nederlands VAT nummer nodig wanneer je een in Nederland gevestigd bedrijf hebt. Dit is een gratis data-validatieservice die u wordt aangeboden door Valdit. Het is van belang om regelmatig de geldigheid van het BTW-nummer van uw klant te controleren.

Wat als een leverancier geen factuur stuurt?

Op grond van de wet verjaart een vordering 5 jaar (artikel 3:307 BW) nadat deze opeisbaar is geworden. Verstuurt u alsnog een factuur binnen deze periode van 5 jaar nadat u uw prestatie / of goederen heeft geleverd, dan is er niets aan de hand en kan nakoming in en buiten rechte worden gevorderd.

• Voordat je de drempel dus bereikt breng je BTW in rekening die voor de producten en diensten in het land waar vanuit je verkoopt geldt.

• Je zal BTW moeten afdragen in Nederland, tot het moment dat er meer dan €100.000,- euro aan verkopen plaatsvinden aan Duitse klanten binnen een belastingjaar. Maar hoe zit dat dan met een BTW nummer aanvragen in het buitenland, ofwel VAT nummer registreren …en hoe werkt het systeem precies? Je meldt je bedrijf aan voor de ‘Unieregeling’ binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst.