Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Duurzaamheid is een term die steeds vaker opduikt in ons dagelijks leven. Maar wat houdt duurzaamheid precies in en waarom is het zo belangrijk? In dit artikel bespreken we waarom duurzaamheid essentieel is voor onze planeet en onze toekomstige generaties.

De wereld waarin we leven is continu aan het veranderen. Door onze manier van leven hebben we de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen uitgeput en beschadigd. Het is tijd om ons bewust te worden van de impact die we hebben op de planeet en om actie te ondernemen om deze impact te verminderen.

De uitstoot van broeikasgassen gaat door, de gevolgen worden alleen onder het tapijt geveegd. In een echt toekomstbestendige, duurzame economie wordt vervuiling juist voorkomen. Dan hoeft er geen tijd, geld en moeite te worden gestoken in het opruimen ervan.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid verwijst naar het vermogen om te voldoen aan de behoeften van het heden zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen in gevaar te brengen. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact die we hebben op onze omgeving en het nemen van maatregelen om deze impact te verminderen.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Duurzaamheid is belangrijk omdat het de toekomst van onze planeet bepaalt. Als we doorgaan met het uitputten van natuurlijke hulpbronnen en het vervuilen van onze omgeving, zullen we uiteindelijk geen leefbare planeet meer hebben. Door duurzaam te leven, kunnen we de planeet beschermen en ervoor zorgen dat deze ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

Wat is duurzaamheid voor jou?

Een duurzame definitie

Iedereen verstaat iets anders onder de het relatief vage begrip. Voor de één is duurzaam leven kiezen voor kwaliteitsproducten en investeren in nieuwe energie en voor de ander is duurzaamheid pas bereikt als er geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt.

Er is vraag naar flexwoningen opgeleverd die je snel kunt bouwen. Niet alleen voor vluchtelingen maar voor alle spoedzoekers. Ontwerpers moeten biobased materiaal als hout gaan gebruiken, ook voor grote gebouwen. Als je dat weet, kun je niet anders dan concluderen dat het bedrijfsleven in de beste positie verkeert om de klimaatverandering aan te pakken. Wij zijn degenen die duurzaamheid economisch interessant kunnen maken. Met ons bereik kunnen we voor iedereen het verschil maken, op een manier die intuïtief klopt.

Wat is duurzaam consumeren?

Duurzaam consumeren betekent dat u consumeert zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door producten te kopen met een duurzaam keurmerk. Of producten die na gebruik een goede bestemming krijgen.

Je betaalt dan alleen voor de auto als je er een gebruikt. Lopend of met de fiets naar de winkel gaan, is de meest duurzaam keuze. Koop geen nieuwe spullen als je ze eigenlijk nog niet nodig hebt. Je laptop kan vast nog een jaartje langer mee.

Wat is normaal leefgeld 1 persoon?

Waar de ene voeding erg belangrijk vindt en daar meer geld aan uitgeeft, verdiend een andere alleenstaande weer duizenden euro’s meer. Toch is er door het Nibud een gemiddeld bedrag vastgesteld voor een eenpersoons huishouden: dat is een modaal inkomen van 34.200 euro per jaar.

Lees meer:   Hoeveel koolhydraten per dag?

Afval scheiden is inmiddels al een van de normaalste zaken in de Nederlandse gezinnen. Maar doe je het ook wanneer je aan het werk bent? Het is belangrijk om afval te scheiden, omdat producten zo eenvoudiger gerecycled kunnen worden.

Ondertussen zegt 58 procent van de bedrijven dat klanttevredenheid de belangrijkste overweging is om duurzame plannen te maken. Het onderzoek van Smurfit Kappa vond plaats onder Britse bedrijven en consumenten. 200 topmanagers en 1500 klanten werden ondervraagd over hun gedachten achter duurzaamheid van bedrijven. Het lijkt erop dat duurzaamheid onder consumenten belangrijk is, aangezien een ruime meerderheid verwacht dat bedrijven zich er mee bezighouden. Ook bedrijven dragen dus bij aan meer duurzaamheid. Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn tegenwoordig belangrijke begrippen binnen bedrijven.

  • Probeer ook producten te kopen met recyclebaar of papieren verpakkingen.
  • Dit staat natuurlijk niet in verhouding met de voetafdruk van iemand in een derdewereldland.
  • Elke dag zien we namelijk hoe nauw klimaatverandering verbonden is met mondiale ontwikkeling.
  • Zoek maar eens op Youtube het filmpje “A Farm for the Furture”.
  • Dit hangt natuurlijk samen met hoe wij bij Makro onze producten inkopen.

Dit geldt voor bijna zes van tien consumenten, terwijl dit vorig jaar nog voor 52% het geval was. Het doel van hergebruik is om producten zo lang mogelijk te gebruiken, voor zoveel mogelijk doeleinden. Hergebruik vermindert daarmee de behoefte om nieuwe spullen aan te schaffen. Doneer aan Urgenda, de Nederlandse organisatie die op 24 juni 2015, samen met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse staat won . De rechter droeg de staat op om meer te doen aan de uitstoot van broeikasgassen.

Hier worden namelijk heel veel biologische alternatieven verkocht van producten die je misschien regelmatig koopt, of wilt proberen. Al hun producten zijn naast milieuvriendelijk ook nog eens fair trade en dus goed voor de boeren. Wie zijn jullie en hoe gaan jullie met elkaar, klanten en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om? Een missie moet verder duidelijk richting geven waar jullie als onderneming naartoe willen. Verder moet een missie tijdloos en gericht zijn op jouw organisatie. Onderzoek blijkt dat vele mensen liever werken voor een bedrijf die zich bewust is van duurzaam ondernemen.

En in sommige delen van het land is ook meer openbaar vervoer nodig. Door meer te investeren in fiets en openbaar vervoer daalt de uitstoot van broeikasgassen met 5 tot 10%. De uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof daalt met 4 tot 8%. En als klap op de vuurpijl verbetert de bereikbaarheid van mensen 3 tot 4 keer. Als het aan Milieudefensie ligt, gaan we dat helemaal anders doen.