Wat is woke cultuur?

In samenhang met het thema discriminatie is Heineken onlangs in opspraak gekomen door een reclamecampagne waarin inenting tegen COVID-19 leek te worden gepromoot. Als samenleving lijken we het steeds meer over integratie te hebben, maar toch blijven we overal etiketten op plakken, wat vaak weinig anders doet dan meer verdeeldheid zaaien. Inzichten, oude en nieuwe wijsheden en vooral stof tot nadenken. Wij geven een stem aan zinvolle, evolutionaire ideeën die tegemoetkomen aan de uitdagingen van deze tijd. Voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden. Sinds het einde van de Koude Oorlog was er geen duidelijke vijand meer.

  • ‘Woke’ is inmiddels een parapluterm, waar lhbtiq-ers onder kunnen schuilen, zwarte en gekleurde activisten, klimaatactivisten en nog heel veel meer groepen.
  • Term die voornamelijk meisjes te pas en te onpas gebruiken als ze praten met een ander vrouwelijk persoon.
  • Het laat zien hoe ‘woke’, een woord dat afstamt van de volkstaal van zwarte Amerikanen, de afgelopen jaren is geïnstrumentaliseerd door reactionaire partijen die het verbinden aan ‘cancelcultuur’.
  • Wokewaarschuwingen zijn een manier om de eigen onwil te verhullen zich in de positie van minderheden te verplaatsen en sociale gelijkheid te bevorderen.
  • Een groep mensen die elkaar vanuit het hart ontmoet, kan een domino-effect van positieve kanteling zijn.

Hiervoor is zelfreflectie nodig, het durven om de verantwoordelijkheid te nemen voor onrechtvaardigheden geworteld in de geschiedenis en die in de bestaande structuren nog altijd de kop kunnen opsteken. [alg.] geëngageerd, betrokken; goed bij de tijd – Het neo-liberalisme heeft geen toekomst meer. Gageerd is. – Je kunt van jongeren zeggen, wat je wilt, maar ze zijn verdomd goed bij de tijd! [spec.] waakz, deugs; wel bij – Waakze studenten geschiedenis eisen dat ‘horige’…

Wat Is Woke Cultuur

De Opera van Seattle kondigde aan dat het ‘prioriteit zal blijven geven’ aan antiracisme en ‘genoegdoening zal geven’ voor het veroorzaken van leed.” “Ik kan nooit ervaren hoe institutioneel racisme is, maar met mindfulness leer ik hoe dat gesprek wel aangegaan kan worden tussen twee mensen met een verschillende mening”, zeg Jolien. Ze beaamt dat het gesprek voeren op harde toon soms nodig is om een lans te breken.

De moderniteit wordt opzij geduwd door de toegepaste postmoderniteit. Dat helaas een te romantisch wereldbeeld, auto’s zijn met uitstoot, accijnzen, belastingen, file- en parkeerdruk nou eenmaal per definitie een politiek thema. Dus naast zinloze discussies over of de Model Y nou wel of niet lelijker is dan de Yaris Verso moeten we het hier ook inhoudelijk kunnen hebben over politieke thema’s. Respect voor deze man, als je ziet wat hij in 10 jaar heeft weten op te bouwen, en ja, sommige dingen hadden anders gekunt, maar toch, complimenten en nee, ik rij geen Tesla. Als je kritiek hebt op een groep/beweging, hoef je er in mijn bescheiden mening heus niet verplicht bij te zeggen op welke bewegingen je nog meer kritiek hebt. Zelf sluit ik me er trouwens bij aan dat de uitwassen aan beide zijden gevaarlijk zijn en meer schade toebrengen dan dat ze iets oplossen.

Wat Is Woke Cultuur

Je gaat hierbij als toeschouwer ‘in gesprek’ met een kunstwerk. Normaal gesproken geeft Katja deze workshop in musea en duurt het 1,5 uur, maar vandaag doet ze met het publiek een korte versie. Katja vraagt iedereen om een vraag aan zichzelf op te schrijven, kijkend naar jezelf in deze tijdsgeest, en het papiertje op te vouwen. Zulke taal hoort echt niet verder te komen dan de beslotenheid van de stamkroeg, als de betreffende ruwe bonkjes dan toch iets van een ontlading nodig hebben.

Lees meer:   Hoeveel TL is 1 Euro?

Wat is een woke debat?

Het is misschien wel de meest misbruikte term van het moment: 'woke'. Bijna honderd jaar geleden bedacht door Afro-Amerikanen om elkaar te waarschuwen voor racistisch geweld. Nu vooral gebruikt door conservatieve stemmen die zich verzetten tegen de emancipatie van allerlei sociale groepen.

Misschien moet Wouter zich eens gaan herbronnen. In het gesprek over ‘woke’ wordt de Britse schrijver George Orwell vaak aangehaald. ‘Woke’ mensen zouden volgens veel tegenstanders vooral bezig zijn anderen de les te lezen welke taal zij wel of niet zouden moeten gebruiken. Maar de strijd over het woord ‘woke’ gaat over meer dan taal of begripsverminking.

Wat Is Woke Cultuur

Het hele begrip WOKE is trouwens vreselijk gepolariseerd. Overgewaaid uit de Verenigde Staten waar elk debat zo langzamerhand tot tweestrijd leidt. Woke-aanhangers hebben gelijk als ze witte, zeven vinkjes mannen erop wijzen dat ze op allerlei fronten een voorsprong hebben. Weyns heeft bewondering voor de strijdlust van mensen die opkomen voor rechtvaardigheid. Ook collega’s die zich mengen in die strijd, zoals Schinkel, blijven in zijn ogen aimabel. Hijzelf neemt na zijn analyse nog steeds liever geen positie over woke in, maar aan het einde van zijn boek ‘misschien een heel klein beetje’.

Je kunt je afvragen waarom de witte weerstandsbeweging tegen woke zich hult in slachtofferschap. De ‘antiwoke brigade’ heeft zelf immers vaak een aantoonbaar machtige positie aan de universiteit, in de politiek of in de media, wat voor minderheden en mensen van kleur zeker niet geldt. Aan de Universiteit van Groningen bijvoorbeeld waren in 2016 van de 469 hoogleraren slechts 12 van kleur. Maar jezelf positioneren als slachtoffer is een effectieve strategie om machtsverhoudingen te maskeren.

wat is woke cultuur

Anders dan veel andere mensen bekijk ik, tot ergernis van mijn partner, alle standbeelden waar we langslopen of langsfietsen grondig. Het Peerke Donders standbeeld aldaar vond ik niet per se heel mooi maar ik zag het vooral als een herinnering aan een tijd die voorbij is. Dit woke-gebeuren gaat veel verder dan u aangeeft, en is mijns inziens een gevaarlijke ontwikkeling.

Wat bedoelen ze met woke?

Woke is een variant op het voltooid deelwoord van het Engelse to wake (up): wakker worden, ontwaken. Het is ontstaan uit het Afro-Amerikaans-Engels. In de antiracistische beweging staat 'woke' voor 'wakker geworden', gewekt, oftewel zich bewust geworden van het aanwezig zijn van racisme in de maatschappij.

Rutger Castricum onderzoekt het in ‘Inclusief Rutger’. De presentator verwondert zich over ‘puppy rooms’ en ’trigger warnings’ en krijgt bijval uit de onverwachte hoek. En daar proberen we nu in goed overleg een einde aan te maken. Woke-aanhangers wordt ook verweten de ‘cancelcultuur’ aan te hangen.