Welke landen horen bij de NAVO?

Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen. Een Russische rechtbank geeft activist Andrei Pivovarov 4 jaar cel op grond van de onderdrukkende wet op de ‘ongewenste organisaties’. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin het voor onderzoekers gevaarlijk is om ter plekke onderzoek te doen, en in een tijdperk waarin desinformatie en verkeerde informatie zich snel kunnen verspreiden. Het abonneenummer staat ook in de welkomstmail die u ontvangt na het afsluiten van een abonnement.

Wat is het NAVO pact?

Als reactie op de aansluiting van West-Duitsland bij het Westen richten communistische landen in Oost-Europa op voorstel van de Sovjet-Unie in 1955 het Warschaupact op. Dit militaire samenwerkingsblok is bedoeld als tegenhanger van de NAVO en om de Oost-Europese landen sterker aan de Sovjet-Unie te binden.

De tijd is politiek, noch militair rijp voor hun lidmaatschap. Ook hier geldt de Russische gevoeligheid in extreme mate, maar toch is een NAVO-lidmaatschap op termijn van de Baltische staten niet uit te sluiten. De tweede centrale overweging is de betekenis van het handhaven van de Amerikaanse betrokkenheid bij de veiligheid in Europa.

Welke Landen Horen Bij De Navo

Hij gaat echter zo vaak uit van een aanname. De heer Hessing heeft als voorwaarde gesteld dat de uitbreiding van de NAVO de stabiliteit in Centraal- en Oost-Europa moet vergroten. Zonder dat te motiveren, wordt gesteld dat dit niet het geval is en dat je dus niet aan een uitbreiding van de NAVO moet beginnen.

Het is één keer gebeurd dat een land op basis van artikel vijf om hulp heeft gevraagd. Dat was in 2001, toen de Verenigde Staten werden aangevallen door terroristen. De VS riep artikel vijf in werking en de NAVO startte een missie in Afghanistan tegen Al Qaida.

Welke Landen Horen Bij De Navo

Je komt er niet alleen met ratio en logica. Als gevolg van de recente uitspraken van de heer Bolkestein, waarvoor dank, voeren wij vandaag een debat met de regering over de uitbreiding van de NAVO. Eigenlijk is het een beetje vreemd dat het zo gelopen is. Komt dit debat eigenlijk niet als de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd? Als de centrale vraag van dit debat zou moeten luiden “moeten wij wel of niet aan die uitbreiding beginnen?”, is dat inderdaad het geval.

Lees meer:   Hoeveel boeren zijn er in nederland?

Wie komen er bijeen in de Raad van de Europese Unie?

Een lidstaat kan ervoor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een andere lidstaat. Die lidstaat wordt dan gemachtigd om namens die lidstaat te stemmen in de Europese Raad (artikel 235, lid 1, eerste alinea, EU-Werkingsverdrag).

Ook van de minister krijg ik geen precies overzicht van wat nu verwacht wordt van NAVO-zijde of door de toetreding tot de NAVO. Bovendien is de relatie tot de totale begroting altijd zeer relatief. Zo blijven we natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar de protesten in die landen kan de minister niet onderuithalen; die zijn juist gericht op verhoging van het defensiebudget.

Vervolgens staat onder het tweede “van oordeel” in de motie dat de NAVO de vervulling van die drie voorwaarden nog niet plausibel heeft gemaakt. Ik denk dat dat voor een deel nog niet kan op dit moment. Ik kan het niet anders zien dan erop gericht om de aangegeven doeleinden, die ik in een wat ruimer jasje – zie de brief – zou willen steken, tot realisatie te brengen.

Welk orgaan vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld in Europa?

Europees Economisch en Sociaal Comité

Vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld, werkgevers en werknemers.