Welke landen steunen Rusland?

Misschien kan nuancering van de Conventie voldoende zijn. 1 van bepaling in de Geneefse Conventie is dat burgers geen oorlogshandelingen mogen uitvoeren. Zodra een burger oorlogshandelingen uitvoert wordt hij een “unlawful combatant” en vallen alle beschermingen weg.

Kunnen Russen naar Turkije op vakantie?

Russen kunnen met Mir-kaarten betalen

Maar Turkije heeft een formule om Russische toeristen naar Turkije te laten reizen en zo de schorsing van Visa en Mastercard te omzeilen: Russen in Turkije krijgen toegang tot hun tegoeden via het Russische betalingssysteem van eigen bodem, Mir.

Het letterlijk terugkeren naar die situatie lijkt, gezien de huidige internationale orde, niet realistisch. Toch worden de laatste tijd bij bepaalde gelegenheden en in sommige tvp-rogramma’s kaarten getoond waarop gecorrigeerde grenzen van Turkije staan aangegeven. Wanneer die grenscorrecties zouden worden doorgevoerd, zou de huidige strook in Noord-Syrië, die thans wordt beheerst door de PYD-YPG, binnen de grens met Turkije vallen, inbegrepen de stad Aleppo. En voor Noord-Irak zou het betekenen dat een gebied met daarin de steden Mosul, Erbil en Kirkuk bij Turkije zou horen.

Welke Landen Steunen Rusland

Het gaat onder meer om satelliet- en videobeelden, foto’s van luchtaanvallen en andere aanvallen, en beelden van wapenresten. Waar mogelijk bekrachtigt Amnesty dat bewijs door getuigen te interviewen. De website van het Evidence Lab biedt een online ruimte waar de beste werkwijzen, nieuwe technieken, bronnen en handleidingen worden gedeeld. Onderzoekers kunnen zo profiteren van de enorme hoeveelheid informatie die elke dag online wordt gedeeld. Nederland gaat meer eenheden bijdragen aan de flitsmacht van de NAVO en aan opvolgende eenheden.

  • Russische troepen moeten worden berecht voor een reeks oorlogsmisdrijven die zijn begaan in de regio ten noordwesten van Kiev.
  • De wapenexperts van Amnesty International analyseren foto’s, video’s en andere gegevens om te verifiëren welke wapens worden gebruikt en of deze leiden tot mensenrechtenschendingen.
  • In 2014 neemt Rusland de Krim in, een schiereiland in de Zwarte Zee dat eerst onderdeel was van de Sovjet-Unie en daarna bij Oekraïne hoort.

Nu Rusland er niet in is geslaagd Oekraïne in korte tijd te overrompelen en verzeild is geraakt in een langdurig conflict, moet China een nieuwe strategie ontwikkelen. De Washington Postciteert de Amerikaanse generaal Richard Clarke over de lessen van de Russische invasie. Een snelle verovering van de hoofdstad, iets waar Poetin niet in is geslaagd, is volgens Clarke essentieel voor een overwinning. De Taiwanese hoofdstad Taipei ligt in het uiterste noorden van het land, op nauwelijks meer dan tweehonderd kilometer van het Chinese vasteland.

Lees meer:   Wat is long Covid?

Welke Landen Steunen Rusland

Niet omdat ik daar fan van ben – maar omdat het alternatief – waar personen met veel te veel macht en discutabele bedoelingen bepalen wat wij mogen zeggen – ontzettend eng en gevaarlijk is. We staan natuurlijk allemaal aan de kant van Oekraïne, maar dat betekent niet dat je dat soort propaganda voor zoete koek moet slikken. Dit alles had heel eenvoudig voorkomen kunnen worden als Rusland niet een mentaal gestoorde president zou hebben. Ik ben een groot criticus van de VS en zal de eerste zijn die de VS, zeker onder Trump maar ook nu nog en zodra de Republicans de macht overnemen nog veel meer, bepaalde eigenschappen van fascisme toedicht.

Kan Oekraïne de oorlog winnen?

Politiek gezien lijkt de regering van president Zelenski de oorlog te winnen nu het lidmaatschap van de EU op termijn mogelijk is en Navolanden steun blijven toezeggen. In militair opzicht ziet het ernaar uit dat Oekraïne de oorlog niet kan winnen, hoogstens niet zal verliezen.

Ik denk dat de soldaten na 2 weken en duizenden doden wel weten dat ze niet op trainingsmissie zijn, niet Oekraine aan het bevrijden zijn en niet welkom zijn bij de bevolking. En dat lijkt me hier ook het geval, want als het Russische leger stateloos zou zijn, dan zouden ze ook niks te vrezen hebben als ze bevelen zouden negeren omdat ze niet onder de Russische wet zouden vallen. En datzelfde geldt voor Nederlandse soldaten die voor Nederland vechten. Facebook voelt gewoon niet als de juiste plek om dit te versoepelen.

Maar Rusland heeft geen sterke economie en is daarom voor de wederopbouw zeker aangewezen op het Westen, waarmee het zo in conflict is. De noodzakelijke samenwerking in het Midden-Oosten biedt misschien mogelijkheden om ook op andere probleemgebieden tot regelingen te komen. Dat sloot niet aan bij de boodschap die rond dezelfde tijd in Washington werd verspreid. ‘De democratieën zijn hiertegen opgewassen’, zei de Amerikaanse president Joe Biden over de inval. ‘De wereld kiest duidelijk de kant van vrede en veiligheid.’ Daar zat wel wat in.

welke landen steunen rusland