Wat is pinksteren?

Op eenzelfde manier werd tijdens dit bijzondere Wekenfeest in Handelingen 2 de weg geopend naar de geestelijke oogst van de volken. Het was het begin van een tijd waarin God, niet alleen in Israël, maar vanuit heel de wereld Zijn kinderen als het ware tevoorschijn zou gaan wekken. Wij, die Jezus nu al mogen kennen, worden door Paulus en Jakobus eerstelingen genoemd. En net als bij de eerstelingen van de tarweoogst, bieden ook wij ons als het goed is aan God aan. Ons leven komt van Hem, en we geven het ook terug aan Hem.

Slechts een enkeling heeft het Wekenfeest nog kunnen vieren. Maar Petrus hoorde die woorden en zag die spottende mensen en hij vond dat heel erg. Want Petrus begreep dat dit de Heilige Geest was, die in hun harten was komen wonen. De Heilige Geest liet hen praten in al die vreemde talen, zodat alle mensen vanuit de hele wereld de discipelen zouden kunnen verstaan en de blijde boodschap kunnen horen en begrijpen.

Pinksteren wordt een zelfstandig feest, geheel gewijd aan de uitstorting van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt dan hetPinksternoveen, waarin voor de werking van de Heilige Geest wordt gebeden. Lees hier wat het Wekenfeest en Pinksteren met elkaar te maken hebben. Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest .

Wat is er gebeurd op Witte Donderdag?

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in. Witte Donderdag is in het katholieke Paasfeest een belangrijke dag.

Het werd al gevierd voor de verschijning van Jezus, en wordt ook al in het Oude Testament benoemd. Het Orthodoxe pinksterfeest is dus naar alle waarschijnlijkheid al duizenden jaren oud. We kunnen het eens zijn over het diepe verband tussen Pasen en Pinksteren, waar de Joodse viering van het Wekenfeest ons meer zicht op kan geven. Alleen in een leven dat wil luisteren naar de geboden van God zal de bedoeling van de door God aan ons geschonken vrijheid op een goede manier gestalte krijgen. Hoe een mens zover komt – daarover gaan de meningen helaas nog uiteen. Dat was het laatste contact dat de discipelen met Jezus hadden via hun fysieke zintuigen.

Meteen aan het begin moeten we die grondafwijking van onze geest corrigeren en op Hem richten. Dat is het waar Hij op let en niet zozeer op gevoelens en gedachten. Door zo met het hart bij Hem te willen zijn, ontstaat er vanzelf ook een diepere rust.

Wat vieren we met Pasen?

Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag.

Lees meer:   Welke Apple Watch kopen?

Bekijk bijvoorbeeld hoe oud je bent in dagen, maanden of jaren. Kom er achter hoe Flevoland is gemaakt In dit educatieve museum kom je er achter hoe Flevoland is ontstaan. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. Vijf keer per jaar versturen wij gratis brieven uit het onderwijs van Derek Prince. Voor iedereen die oprecht verlangt naar de vervulling van een overwinnend en vruchtbaar leven als christen, is de doop in de Heilige Geest de belangrijkste hulp die God heeft gegeven.

Met wie hing Jezus aan het kruis?

Volgens de evangelist Johannes moest Jezus zijn eigen kruis erheen dragen. Andere evangelisten melden dat ene Simon van Cyrene hem moest helpen. Ook Jezus’ naasten kwamen mee: zijn moeder Maria, haar halfzuster Maria Klopas en Maria Magdalena.

En hij stond ook Jezus Christus bij tijdens zijn bestaan op aarde. Via de Geest ontving Jezus kracht van God om zijn reddende en levenbrengende taak op aarde uit te voeren. Al in de middeleeuwen werden er voorjaarsfeesten gehouden. De voorjaarsfeesten die vroeger algemeen met Pinksteren verbonden waren, zijn nu zo goeds als verdwenen. Hun geschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen, maar historische gegevens zijn schaars en summier. Tegenwoordig worden deze gebruiken niet meer gehandhaafd.

  • Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten.
  • Alleen door te luisteren naar de Tora, kan de bevrijding zoals die op het Paasfeest herdacht is, op een goede manier gestalte krijgen.
  • Wil je een grondig en goed leesbaar overzicht van alle spirituele ascpecten van het Pinksterfeest, dan is het boek “Schipper mag ik overvaren” van Juul van der Stok een absolute aanrader.

Het is niet toevallig dat grote christelijke festivals, zoals Opwekking, rond Pinksteren plaatsvinden. Voor veel stromingen binnen het christendom is de heilige Geest erg belangrijk voor het geloof, bijvoorbeeld voor de Pinkstergemeenten waar Opwekking uit ontstaan is. Op zondag 23 en maandag 24 mei juni is het Pinksteren. Voor velen betekent dat een extra lang weekend vrij. In dit artikel lees je wat we nou precies met Pinksteren vieren.

Tweede Pinksterdag is ook bekend als Pinkstermaandag. De Canon bestaat uit vijftig slim gekozen historische vensters die voor elke Nederlander de vanzelfsprekende bagage kan worden die hem of haar een leven lang van dienst is. Voorts is rood de liturgische kleur tijdens Pinksteren, omdat deze naast liefde, lijden en offer symbool staat voor vuur. In bloemstukken worden tijdens de Pinksterviering dan ook vaak rode soorten bloemen gebruikt. Maar iedereen die de naam van de Heere nu aanroept zal gered worden!